Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

Μπαλέτο A’
(6-8 ετών)
17:20-18:10


Μπαλέτο
B΄
(9-11 ετών)
18:15-19:15


Χορευτική
Γυμναστική
19:45-20:45

ΤΡΙΤΗ

Μουσικοκινητική
Αγωγή
(3-5 ετών)
17:20-18:10
 

Μπαλέτο Γ'
(Γυμνάσιο-Λύκειο)
18:10-19:30


Σύγχρονο
Εφηβικό
19:30-20:30


Σύγχρονο
Ενηλίκων
20:30-22:00

ΤΕΤΑΡΤΗ

Μπαλέτο Α’
(6-8 ετών)
17:20-18:10


Μπαλέτο
B΄
(9-11 ετών)
18:15-19:00


Χορευτική
Γυμναστική
19:45-20:45

ΠΕΜΠΤΗ

Μουσικοκινητική
Αγωγή
(3-5 ετών)
17:20-18:10
 

Μπαλέτο Γ΄
(Γυμνάσιο-Λύκειο)
18:10-19:30


Σύγχρονο
Εφηβικό
19:30-20:30


Σύγχρονο
Ενηλίκων
20:30-22:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Σύγχρονο

Αρχάριο
18:15-19:15


Latin

19:30-21:00

logo

Βάλτε τη μαγεία του χορού στη ζωή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Λεονταρίου 11, 15351 Παλλήνη
Τηλέφωνο
210 60 34 429
Email
dance@lilacfairy.gr