Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ
Μπαλέτο Β’

17:10-18:00
Μπαλέτο A΄

18:00-18:45
Σύγχρονο

Advanced level

19:00-20:30
Μπαλέτο

Ενηλίκων

20:30-22:00
ΤΡΙΤΗ
Μουσικοκινητική

Αγωγή

17:20-18:10

Μπαλέτο Γ


18:10-19:30

Σύγχρονο

Intermediate Level

19:30-20:30

ΤΕΤΑΡΤΗ
Μπαλέτο Β’

17:10-18:00

Μπαλέτο A΄

18:00-18:45
Σύγχρονο Advanced level

19:00-20:30

Μπαλέτο

Ενηλίκων

20:30-22:00
ΠΕΜΠΤΗ
Μουσικοκινητική

Αγωγή

17:20-18:10
Σύγχρονο

Intermediate level

18:10-19:00
Μπαλέτο Γ΄

19:05-20:15
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Latin παιδικό

18:30-20:00




Latin εφηβικό


20:00-21:30


ΣΑΒΒΑΤΟ
Hip-Hop

Εφηβικό

12:00-13:30


Σύγχρονο

Elementary level

13:30-14:30

logo

Βάλτε τη μαγεία του χορού στη ζωή σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση
Λεονταρίου 11, 15351 Παλλήνη
Τηλέφωνο
210 60 34 429
Email
dance@lilacfairy.gr